7ος Διεθνής Μαραθώνιος Ρώμης, Ρώμη Ιταλία, 25 Μαρτίου 2001

Scroll to Top