8ος Διεθνής αγώνας Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων “Raduno Internationale dei due Mari”, Νότια Ιταλία, 4-8 Οκτωβρίου 2001

Scroll to Top