9ο Πρωτάθλημα και 7ο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 8 χ 8 Αστυνομικών Υπηρεσιών Αττικής για την περίοδο 2018

Σας γνωρίζουμε ότι,  η Αθλητική Ένωση Αστυνομικών Ελλάδος θα διοργανώσει το 9ο  Πρωτάθλημα και το 7ο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 8 επί 8, Αστυνομικών Υπηρεσιών Αττικής,  η έναρξη του οποίου θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 18 Απριλίου 2018.

Γνωρίζεται ότι, την Μ. Δευτέρα 2 Απριλίου 2018 και ώρα 15:30 στα γραφεία της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος (Μεσογείων 96, είσοδος από Πύλη Μνημείου) θα πραγματοποιηθεί από τα μέλη που απαρτίζουν την οργανωτική επιτροπή ενημέρωση σχετικά με την διεξαγωγή του πρωταθλήματος και κυπέλλου.

Άπαντες οι υπεύθυνοι των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή θα πρέπει να παρευρεθούν στην ανωτέρω συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορούν να απευθύνουν στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής οποιαδήποτε ερώτηση που αφορά λεπτομέρειες διεξαγωγής του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου. Οι αιτήσεις συμμετοχής των ομάδων θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στα γραφεία της Ένωσης το αργότερο έως και την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018. Αναγράφοντας απαραίτητα τα στοιχεία υπευθύνου της ομάδας (Ον/μο, κινητό τηλ. επικοιν.).

Γνωρίζεται πως σύμφωνα με την εκάστοτε προκήρυξη των πρωταθλημάτων που ρυθμίζουν τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των αγώνων προβλέπεται πως κάθε διαγωνιζόμενος αθλητής υποχρεούται να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η ικανότητα του να αγωνιστεί χωρίς κίνδυνο της υγείας του. Για το σκοπό αυτό κάθε αθλητής εφοδιάζεται από την Ένωσή μας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης των υπευθύνων, το ατομικό δελτίο αθλητή, το οποίο φέρει την φωτογραφία του  καθώς  και τα στοιχεία του και οπωσδήποτε ιατρική θεώρηση από παθολόγο ή καρδιολόγο η οποία πιστοποιεί ότι είναι απολύτως υγιής.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επικοινωνήσουν με τους ΤΖΑΦΟΛΙΑ Δημήτριο 6976856942ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη 6906191804 και ΜΑΝΟΥΡΑ Νικόλαο 6976366201.

Επισημαίνεται ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί αδαπάνως για το Δημόσιο.

Scroll to Top