Ανακοίνωση

Στις 16 Νοεμβρίου 2021 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος με θέμα Αρχαιρεσίες (οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 20 Νοεμβρίου 2021 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο Β09, η οποία βρίσκεται στο Πάρκο Γουδί, όπισθεν της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει απαρτία,  θα πραγματοποιηθούν την 26 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο χώρο) – Υποψηφιότητες : α) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, β) της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Αττικής, δ) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Βορείου Ελλάδος και ε) των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του Παραρτήματος Κρήτης.

Επί των ανωτέρω υποψηφιοτήτων :

Α) Από το Δ.Σ. εγκρίθηκαν :
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε. ( μέχρι και 11 σταυροί ) οι υποψήφιοι :
ΑΒΑΝΙΔΗΣ Δημήτριος
ΒΕΡΡΑΣ Σπυρίδων
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης
ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ Δημήτριος
ΖΑΚΕΣΤΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
ΖΑΧΑΡΗΣ Γεώργιος
ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Δημήτριος
ΛΙΑΣΚΟΣ Αλέξανδρος
ΛΥΤΡΑΣ Μαρίνος
ΜΑΝΟΥΡΑΣ Νικόλαος
ΜΗΝΑ Παναγιώτα
ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙΔΗΣ Ρήγας
ΠΑΝΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος
ΣΟΥΛΟΣ Απόστολος
ΣΦΥΡΛΑΣ Απόστολος
ΣΩΚΛΑΣ Χρήστος
ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Γεώργιος
ΤΖΑΦΟΛΙΑΣ Δημήτριος
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Χρήστος
ΧΑΧΑΜΗΣ Κρίτων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε. ( μέχρι και 3 σταυροί ) οι υποψήφιοι :
ΚΟΥΤΣΟΥΚΕΡΑΣ Ταξιάρχης
ΛΑΖΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος
ΤΟΥΣΗΣ Ναπολέων
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Γεώργιος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε. ( μέχρι και 5 σταυροί ) οι υποψήφιοι :
ΒΕΡΡΑΣ Σπυρίδων
ΔΕΛΤΣΙΔΗΣ Δημήτριος
ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ Δημήτριος
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗ Μαρία
ΛΙΑΣΚΟΣ Αλέξανδρος
ΜΗΝΑ Παναγιώτα
ΝΤΖΙΜΑΣ Γεώργιος
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γεώργιος
ΣΩΚΛΑΣ Χρήστος
ΤΖΑΜΑΛΗΣ Παναγιώτης
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Χρήστος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε. ( μέχρι και 5 σταυροί ) οι υποψήφιοι :
ΑΛΕΞΙΟΥ Δημήτριος
ΖΑΧΑΡΗΣ Γεώργιος
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κυριακή
ΛΟΥΛΟΥΔΙΑΔΗΣ Ιωάννης
ΜΑΡΟΣ Γεώργιος
ΧΑΧΑΜΗΣ Κρίτων

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Ε.Α.Ε. ( μέχρι και 5 σταυροί ) οι υποψήφιοι :
ΑΪΒΑΛΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος
ΒΑΡΔΑΚΗΣ Δημήτριος
ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης
ΚΑΝΔΕΡΑΚΗΣ Ιωάννης
ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΑΚΗΣ Χρήστος
ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ Ευτύχιος-Θεόδωρος
ΠΙΚΡΑΚΗΣ Γεώργιος
ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος

Β) Η Αίτηση των υποψηφίων :

1. Του Πλούταρχου Ελευθεριάδη, απορρίφθηκε επειδή δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη και ορισθείσα διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και η σχετική αίτησή του δεν συνοδεύτηκε με υπεύθυνη δήλωση από το σύστημα gov.gr ως όφειλε σύμφωνα με την προκήρυξη.
2. Του Δημητρίου Μπιστόλα, απορρίφθηκε επειδή δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη και ορισθείσα διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και η σχετική αίτησή του δεν συνοδεύτηκε με υπεύθυνη δήλωση από το σύστημα gov.gr. ως όφειλε, σύμφωνα με την προκήρυξη.
3. Του Αχιλλέως Μπογδανίδη, απορρίφθηκε επειδή είναι τιμωρημένος με την υπ’ αριθ. 320-01/09/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος, που του έχει επιβληθεί η προβλεπόμενη εκ του καταστατικού ποινή του προσωρινού αποκλεισμού δεκαοχτώ (18) μηνών «εισόδου στο Σωματείο και συμμετοχής σε εκδηλώσεις αυτού και γενικά στέρησης των δικαιωμάτων που απορρέουν από την ιδιότητα μέλους», και επειδή η ανωτέρω ποινή βρίσκεται σε ισχύ απορριπτομένου του αιτήματος αναστολής του αιτούντος στην από 26/10/2020 απόφαση της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών.
4. Του Ευάγγελου Ζαμπουλάκη-Αρχαβλή, απορρίφθηκε επειδή δεν ακολούθησε την προβλεπόμενη και ορισθείσα διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και η σχετική αίτησή του δεν περιήλθε έως την 18η ώρα της 15/11/2021 αλλά την 16/11/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.05, και ως εκ τούτου η αίτησή του, σύμφωνα με την προκήρυξη, ήταν εκπρόθεσμη.

 

Scroll to Top