Εργασίες του Συνεδρίου για την ανάπτυξη του Αστυνομικού Αθλητισμού