Κακώσεις μηνίσκων σε αθλητές

Ο μηνίσκος είναι βιολογικό εξάρτημα εντός του γόνατος. Κάθε γόνατο έχει δύο Μηνίσκους τον Έσω και τον Έξω Μηνίσκο. Το γόνατο είναι η πλέον καταπονούμενη άρθρωση του σώματος. Το σύμπλεγμα προσφέρει κινητικότητα στην κάμψη-έκταση αλλά και στροφική κινητικότητα λίγων μοιρών. Η ευπάθεια του γόνατος έχει να κάνει με τους τραυματισμούς στα νέα κυρίως άτομα και στη φθορά του χρόνου στους ηλικιωμένους (οστεοαρθρίτις).

Ακολουθεί λεπτομερής παρουσίαση που αφορά τις κακώσεις μηνίσκων σε αθλητές.

Κακώσεις μηνίσκων σε αθλητές Μέρος 1ο

Κακώσεις μηνίσκων σε αθλητές Μέρος 2ο

Scroll to Top