Αρχική Ιστορικό Δ.Σ. Νέα Αθλήματα Φωτογραφίες Video Διεθνείς συμμετοχές Χρήσιμες φόρμες Επικοινωνία Συνδέσεις



Ανακοίνωση.

Γνωρίζεται στα μέλη μας ότι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθλητικής Ένωσης Αστυνομικών Ελλάδος με την υπ’ αριθ. 293 απόφαση από 04/09/2017, αποφάσισε ομόφωνα την παράταση της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο μηνών από τη λήξη της τρέχουσας θητείας του, ήτοι στις 30-09-2017, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 13 «Διοίκηση – Διοικητικό Συμβούλιο» του ισχύοντος καταστατικού, λόγω του αυξημένου φόρτου εργασιών για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του 8ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης αστυνομικών ανδρών στην Αθήνα .